تهیه غذا با گوشت خوک برای غیر مسلمان ها

تهیه غذا با گوشت خوک برای غیر مسلمان ها حضرت آیت الله مکارم شیرازی تهیه غذا از گوشت خوک توسط رستوران دار مسلمان [غذا خوردن در بلاد کفر] پرسش : اگر مسلمانی در یک کشور غیر مسلمان رستورانی را اجاره کند و برای تهیه غذا از گوشت خوک استفاده کند آیا این شخص پولی را [...]