مرور برچسب

گوشت اسب

خوردن گوشت کدام حیوانات چهار پا مکروه است

خوردن گوشت کدام حیوانات چهار پا مکروه استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم چهارپایانی که خوردنشان مکروه است پرسش : چند نمونه از چارپایانی که خوردن گوشتشان مکروه است را نام ببرید؟پاسخ : گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه مى‏باشد، حیوانات…

حکم حیوان وطی شده

حکم حیوان وطی شده حکم حیوان وطی شدهمسأله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، یعنی نزدیکی نماید حرام می‌شوند (1) و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. (1) (اراکی): و باید قیمت آن را به…