وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گنج

حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش عتیقه

حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش عتیقه حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش عتیقهدر نوشتار قبل «خمس گنج مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حکم پیداکردن گنج و خرید و فروش اشیاء عتیقه چیست؟…