وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گفتگو قبل ازدواج

صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواج

صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواجبه مقدار ضرورت و نیاز برای ازدواج می توان با نامحرم صحبت کرد در صورتی که بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام و زمینه مفسده باشد. البته باید توجه داشت که طرفین خود را با تغییر عنوان فریب ندهند و قراین حال نشان…