مرور برچسب

گریه زن

حکم شنیدن صدای گریه و ناله زنان در عزاداری

حکم شنیدن صدای گریه و ناله زنان در عزاداری حکم شنیدن صدای گریه و ناله زنان در عزاداری در نوشتار قبل «حكم شرعي مداحی زنان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي اگر نامحرم صدای نوحه‌خوانی یا گریه یا…