وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گرفتن فشار خون

لمس بیمار توسط پرستار نامحرم

لمس بیمار توسط پرستار نامحرم لمس بیمار توسط پرستار نامحرم*- در نوشتار قبل «حكم معاينه توسط پزشك» مطرح شد.پرستار نامحرم پرسش 119. پرستار براى گرفتن نبض و فشار خون و...بايد به بدن زن نامحرم نگاه كند و به بدن او دست بزند، تكليف چيست؟…