وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گرفتن دست زیر آب

شستن دست  ها در وضو

شستن دست  ها در وضودر نوشتار قبل «نحوه شستن دستها در وضو از رساله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شستن دست ها پرسش 7 . اگر هنگام وضو، به طور سهوى دست از پايين به بالا كشيده شود، آيا وضو صحيح است؟ همه…