مرور برچسب

گران

اگر جنس و کالا را گرانتر بخرد

اگر جنس و کالا را گرانتر بخرد اگر جنس و کالا را گرانتر بخردمسأله 2125 اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند (1) و به کمی…