وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کیسه آب جنین

آيا مايع كيسه آب جنين نجس است

 آيا مايع كيسه آب جنين نجس استسؤال 50 ـ آیا مایعى که از کیسه آب جنین (مایع آمنیوتیک) خارج مى شود حکم نجاست دارد؟ شایان ذکر است که کیسه آب جنین ممکن است قبل از زایمان پاره شود و از طریق مجراى تناسلى خارج گردد. جواب: محتواى کیسه آب…