وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کوتاهی در نگهداری

احکام ودیعه و امانت

احکام ودیعه و امانت احکام ودیعه و امانتاحکام ودیعه (امانت)مسأله 2327 اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم…