مرور برچسب

کوانتوم

شناخت و اثبات وجود خداوند (3) /برهان نظم و نظريه کوانتوم

شناخت و اثبات وجود خداوند (3) / برهان نظم و نظريه کوانتومعبدالحسین خسروپناه برهان نظم و نظريه کوانتوم نظريه کوانتوم، نظريه اي ديگري است که در فيزيک معاصر مطرح شده و تعارض ظاهري با برهان نظم پيدا کرده است. فيزيک، علم مطالعه خواص و…

فیزیک کوانتوم و خدا

فیزیک کوانتوم و خدا خدا و فیزیک کوانتوم فیزیک کوانتوم با اعتقاد به وجود خدا چه‌نسبتی دارد، آیا درست است که برخی آن را مخالف برهان نظم و اعتقاد به خدا می‌دانند؟فیزیک کوانتوم، شاخه‌ای از فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی و زیراتمی به جای…

وضعیت مشکوک ترجمه در علوم انسانی گفتاری از دکتر گلشنی

وضعیت مشکوک ترجمه در علوم انسانی گفتاری از دکتر گلشنیپایه‌گذار رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: علوم انسانی در کشور ما به دو دلیل رشد نکرده است. یکی به دلیل اینکه به آن اهمیت نمی‌دهند و نخبگان جامعه غالباً به رشته‌های فنی…