قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

کم و زیاد کردن اجزاء نماز

صفحه اصلی/برچسب:کم و زیاد کردن اجزاء نماز

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن (توسط جاهل قاصر) کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز [هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند] مسأله 1263 هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، (1) اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل [...]

Code Center