وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کم و زياد کردن قنوتهاى نماز عيد

نماز عيد فطر

نماز عيد فطر و عيد قربان‏مسأله 1407 احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام علیه السلام با جماعت نخوانند ولی به قصد رجاء مانع ندارد و نمازهای مستحبی را هم نمی شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که برای آمدن…