مرور برچسب

کلاه گیس زنانه

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري كلاه گيس پرسش 147. آيا استفاده از كلاه گيس به جاى روسرى كفايت مى كند؟ آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد كلاه گيس را از نامحرم پوشاند. آيات عظام بهجت و وحيد: اگر باعث مفسده شود، جايز…