مرور برچسب

کلاس

رفتن به کلاس درس در اعتکاف

رفتن به کلاس درس در اعتکاف كلاس درس  پرسش 69 .  آيا در ايام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت در درس‏ها جايز است؟  همه مراجع: خروج از مسجد و شركت در كلاس‏هاى درسى، اشكال دارد.تدريس  پرسش 70 .  آيا كسى كه معتكف است مى‏تواند براى كار يا تدريس…