وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کفن شهید

احکام شهید

احکام شهیدحضرت آیت الله مکارم شیرازیاحکام شهید مسأله 603ـ غسل دادن میّت مسلمان و کفن کردن او چنان که گفته شد واجب است ولى دو گروه از این حکم مستثنا هستند: اوّل «شهیدان راه خدا» یعنى کسانى که در میدان جهاد در راه اسلام، همراه پیامبر(صلى…