مرور برچسب

کفایت غسل از وضو

آيا غسل مستحبي از وضو كفايت مي كند

آيا غسل مستحبي از وضو كفايت مي كندغسل جايگزين وضو پرسش 114 . با چه غسل هايى مى توان نماز خواند؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان  نماز خواند؛ ولى با غسل هاى ديگر بايد وضو هم گرفت. آيات عظام تبريزى،…