مرور برچسب

کفاره نزدیکی

كفاره نزديكی در زمان حيض

كفاره نزديكی در زمان حيض 1-نزدیکی در زمان حیض هم بر مرد و هم بر زن حرام و گناه است. 2- حکم حرمت نزدیکی در ایام حیض را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 452 اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن،…