مرور برچسب

کشتن

مرتد كيست و حكم آن چيست

مرتد كيست و حكم آن چيست مرتد كيست و حكم آن چيستمسأله 2447 مسلمانی که منکر خدا (1) یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شود (2) یا حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند (3) مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در…