وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کرم واژينال

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه8 اماله کردن مسأله 1645 اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند (1)، ولی استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد (2) و احتیاط واجب آن است که از…