وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کرایه

احکام عاریه

احکام عاریه احکام عاریهمسأله 2344 عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد. مسائل اختصاصی (بهجت): مسأله 1859 در عاریه، استفاده‌هایی جایز است که عادتاً و به حسب زمان و مکان…