مرور برچسب

کار کردن در بانک

حکم شرعی کار کردن در بانک چیست

حکم شرعی کار کردن در بانک چیستمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی…