وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کار خانه

انجام کار در منزل وظيفه كيست

انجام کار در منزل وظيفه كيست انجام کار در منزل وظيفه كيست كارهاى خانه پرسش 111 . آيا اطاعت از شوهر در انجام دادن كارهاى خانه (از قبيل آشپزى و  تميز كردن خانه و...) واجب است؟ همه مراجع: خير، از نظر شرعى انجام دادن كارهاى خانه، بر زن واجب…