مرور برچسب

کار حرام

خرید و فروش اعیان نجس

خرید و فروش اعیان نجس خرید و فروش اعیان نجسدر نوشتار قبل « خرید و فروش چیز نجس مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي اجوبه الاستفتائات س 1088: آیا خرید…