مرور برچسب

کارمند

حکم درآمد کارمند در صورت کوتاهی در کار

حکم درآمد کارمند در صورت کوتاهی در کارحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم حقوق کارگر و کارمند در صورت کوتاهی در کار پرسش : اگر کارمند یا کارگری به وظیفه خود عمل نکند (مثلا سر وقت در محلّ کار خود حاضر نشود) آیا حقوقى که دریافت می کند اشکال…

انجام کارهای غیر اداری در وقت فراغت اداری

انجام کارهای غیر اداری در وقت فراغت اداری انجام کارهای غیر اداری در وقت فراغت اداری در نوشتار قبل «احکام مرتبط با بیت المال» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1972: اگر کارمند در…

احکام رشوه از نظر مراجع

احکام رشوه از نظر مراجع احکام رشوهرشوه ادارى / حكم رشوه و زیر میزی سوال: دادن رشوه براى حل مشكل ادارى و تسريع در كار، چه حكمى دارد؟ پاسخ : آيات عظام امام، خامنه ‏اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: پرداخت پول يا اموالى، از سوى مراجعه كننده، به…

خمس حقوق كارمند

خمس حقوق كارمند در نوشتار قبل «خمس درآمد و منفعت از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. خمس حقوق بگيران پرسش 29 . آيا به حقوق كارمندان دولت خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى…