وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ژل مو

حكم استفاده از واكس و روغن و ژل مو در وضو

حكم استفاده از واكس و روغن و ژل مو در وضو و غسل ژل مو پرسش 69 . مسح سر بر موهاى روغن زده شده، چگونه است؟ همه مراجع: اگر روغن و ژل به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب وضو (در حال مسح) به پوست يا بيخ موهاى جلوى سر يا موها…