وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ژتون

حکم استفاده از بن غذا باطل شده دانشجویی

حکم استفاده از بن غذا باطل شده دانشجویی حکم استفاده از بن غذا باطل شده دانشجوییدر نوشتار قبل «احکام مرتبط با بیت المال» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1963: اگر اعتبار…