چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: آيا اگر چوب نجس شود ديگر پاک نمى‌شود؟ كوزه چطور؟ ج) اگر سطح ظاهرى چوب نجس شده باشد با شستن پاک مى‌شود و اگر نجاست به عمق آن [...]