وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چرک ناخن وضو

حکم ناخن بلند در وضو

حکم ناخن بلند در وضودر نوشتار قبل « مانع وضو از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 291 اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد (1)، ولی اگر ناخن را بگیرند (2) باید برای وضو آن چرک را…