وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چرخاندن آب

حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان

حكم روزه با شستن و مضمضه كردن آب در دهان در نوشتار قبل حکم استفاده از مسواک و نخ دندان مطرح شد، در این نوشتار حکم استفاده از دهانشویه و مضمضه کردن آب در دهان را می توانید مطالعه کنید.  مسأله 1690 مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است (1) و…