قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

چاپ عكس توسط مرد

صفحه اصلی/برچسب:چاپ عكس توسط مرد

چاپ عكس توسط نامحرم

چاپ عكس توسط نامحرم ظهور عكس توسط مرد پرسش 69. ظهور فيلم هاى عكاسى و ميكس به وسيله مرد، چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اگر زن را نشناسد و برهنه و عريان نباشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[1] [تبصره/ هدانا: منظور از برهنه نبودن فقط برهنه مادرزاد نیست بلکه اگر پوشش به گونه ای غیر متعارف باشد، [...]