وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چاپ عكس توسط مرد

چاپ عكس توسط نامحرم

چاپ عكس توسط نامحرم ظهور عكس توسط مرد پرسش 69. ظهور فيلم هاى عكاسى و ميكس به وسيله مرد، چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اگر زن را نشناسد و برهنه و عريان نباشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد..پرسش 70. حكم گرفتن عكس بدون حجاب كه ظاهر كننده…