مرور برچسب

چاي کامبوجا

حكم نوشيدني درست شده با قارچ کامبوجا

 حكم نوشيدني درست شده با قارچ کامبوجا مطابق نظر آيت الله خامنه اي«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش: «کامبوجیا» قارچى است که در محلول چاى و شکر تکثیر مى شود و مدّت تکثیر آن، یک هفته تا 15 روز است. قارچ را در…