وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چانه زدن

حکم چانه زنی در معاملات

حکم چانه زنی در معاملاتمطابق نظر آيت الله خامنه اي س۵. حکم چانه زدن در خرید و فروش چیست؟ ج. مانع ندارد البته چانه زدن بعد از انجام معامله مکروه است.س. چانه زدن در معامله با نامحرم چه حکمی دارد؟ ج. با حفظ حدود و ضوابط شرعی مانع…

مستحب و مکروه خرید و فروش

مستحب و مکروه خرید و فروش مستحب و مکروه خرید و فروش در نوشتار قبل «  معاملات باطل و حرام » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.«مسأله اختصاصی» اقسام معاملات (بهجت): معاملات چند قسم می‌باشد: 1 معاملات باطل.…