مرور برچسب

چانه زدن

حکم چانه زنی در معاملات

حکم چانه زنی در معاملاتمطابق نظر آيت الله خامنه اي س۵. حکم چانه زدن در خرید و فروش چیست؟ ج. مانع ندارد البته چانه زدن بعد از انجام معامله مکروه است.س. چانه زدن در معامله با نامحرم چه حکمی دارد؟ ج. با حفظ حدود و ضوابط شرعی مانع…

مستحب و مکروه خرید و فروش

مستحب و مکروه خرید و فروش مستحب و مکروه خرید و فروش در نوشتار قبل «  معاملات باطل و حرام » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.«مسأله اختصاصی» اقسام معاملات (بهجت): معاملات چند قسم می‌باشد: 1 معاملات باطل.…