مرور برچسب

چادر نازك

نماز و پوشش در مقابل نامحرم

نماز و پوشش در مقابل نامحرم نماز و نامحرم پرسش 171. اگر در اتاق، مردنامحرم باشد؛ آيا پوشاندن روى پا هنگام نماز واجب است؟ همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): آرى، بايد آن را از نامحرم بپوشاند. آيه اللّه  تبريزى: پوشاندن زير چانه واجب است؛ ولى…

حکم پوشیدن لباس روشن و نازک

حکم پوشیدن لباس روشن و نازک لباس روشن و نازك پرسش 142. آيا پوشيدن چادر و لباس هايى با رنگ روشن در ميهمانى ها و در برابر نامحرم ـ نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم ـ حرام است؟ همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود، اشكال ندارد.…