مرور برچسب

چادر بدن نما

نماز خواندن با چادر نازک

نماز خواندن با چادر نازک پوشیدن چادر نازك در نمازآيا به سر كردن چادرهاى بدن ‏نما، در مقابل نامحرم اشكال دارد؟همه مراجع: آرى، چون اين گونه چادرها، نمى‏ تواند بدن و مو را بپوشاند.امام خمينى، آيت الله نورى و آيت الله…