وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چادر بدن نما

نماز خواندن با چادر نازک

نماز خواندن با چادر نازک پوشیدن چادر نازك در نمازآيا به سر كردن چادرهاى بدن ‏نما، در مقابل نامحرم اشكال دارد؟همه مراجع: آرى، چون اين گونه چادرها، نمى‏ تواند بدن و مو را بپوشاند.امام خمينى، آيت الله نورى و آيت الله…