وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پیوند عضو

حکم نجاست و طهارت عضو پیوند داده شده

حکم نجاست و طهارت عضو پیوند داده شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیپیوند عضو غیرمسلمان به شخص مسلمان پرسش : اگر عضوى از بدن میّت غیر مسلمان، به بدن مسلمانى وصل شود، ولى روح در آن حلول نکند، لمس آن چه حکمى دارد؟ پاسخ : چنانچه عرفاً جزء بدن…

اهدای عضو چه حکمی دارد

اهدای عضو چه حکمی دارد اهدای عضو چه حکمی دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1288: آیا استفاده از عروق و رگهای جسد شخص متوفّی برای پیوند به بدن یک فرد بیمار، جایز است؟ ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اوليای او بعد از مردنش باشد…