مرور برچسب

پیش نماز زن

آیا زن می تواند امام جماعت شود

آیا زن می تواند امام جماعت شوددر نوشتار قبل شرایط امام جماعت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 595: آیا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد یا نماز…