مرور برچسب

پیش فروش

خمس پیش خرید خودرو

خمس پیش خرید خودرو خمس فيش خودروپرسش 91 . آيا به پول درآمدى كه براى تهيه خودروى مورد نياز، به حساب ريخته مى شود و سال هم بر آن مى گذرد، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، صافى و وحيد: خمس دارد. آيات عظام بهجت، فاضل و…