مرور برچسب

پيراهن آستين کوتاه

حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان

حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان آستين كوتاه پرسش 155. پوشيدن پيراهن آستين كوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، چه حكمى دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت، صافى و نورى): اگر باعث مفسده نشود اشكال ندارد. آيات عظام بهجت و صافى: بنابر احتياط…