وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پى در پى بودن حيض

پيوسته نبودن خونريزي در عادت زنان

پيوسته نبودن خونريزي در عادت زنان پى در پى بودن حيض پرسش 13 . اگر زن چند روز با فاصله خون ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز صافى): در خون حيض شرط است كه سه روز اول آن پشت سر هم باشد. بنابراين اگر زن دو روز خون ببيند و يك روز پاك…