پول گرفتن امام جماعت برای خواندن نماز

پول گرفتن امام جماعت برای خواندن نماز مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 568: آیا جایز است امام جماعت برای نماز اجرت بگیرد؟ ج: جایز نیست، مگر آن که برای مقدمات حضور در جماعت باشد. اجوبه الاستفتائات. حضرت آیت الله مکارم شیرازی اقتدا به امام جماعتی که پول دریافت میکند پرسش : اگر امام [...]