وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پول پيش

خمس رهن منزل

خمس رهن منزل خمس رهن منزل1-در نوشتار قبل « نظر مراجع درباره خمس  رهن و اجاره » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل « احکام رهن و اجاره ملک » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر…