وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پول سودی

راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیست

راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیست راه فرار از ربا و کسب سود از پول چیستدر نوشتار قبل «تعریف ربا از نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.اگر با سپردن پول به كسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از…