وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پول بدست آمده

حكم درآمد كسب شده از بازاريابي شبكه اي

حكم درآمد كسب شده از بازاريابي شبكه ايآيت الله العظمی مكارم شيرازيسوال: سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار…