مرور برچسب

پوشيه

حکم پوشیه زدن چيست

حکم پوشیه زدن چيستمطابق نظر آيت الله خامنه اي آیا پوشیدن چادر در کشورهای غربی و یا استفاده از پوشیه در شهرهایی که متداول نیست، حکم لباس شهرت را پیدا می‌کند و اشکال دارد؟ اصل مراعات حجاب لازم است یعنی اگر فرد به جایی رفت که افراد بی‌حجاب…

حکم پوشیه زدن در كشورهاي غربي

حکم پوشیه زدن در كشورهاي غربياستفاده از روبند در کشورهای غیر اسلامی  پرسش :آیا پوشیدن روبنده یا پوشیه در بلاد کفر (مثل فرانسه و امثال ذلک) از مصادیق لباس شهرت است؟ در جایی که پوشیدن آن مرسوم نیست چه طور؟ پاسخ :بر زنان و دختران لازم است…