وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پوشيدن ساپورت

حكم پوشيدن ساپورت

حكم پوشيدن ساپورتنكته فقهي: پوشيدن چيزی که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه  غير همسر شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست.س 1367: آیا جایز است حجاب و لباس زن به‌گونه‏ای باشد که توجه دیگران را بخود…