وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پوشش نماز

حكم نماز خواندن با مانتو

حكم نماز خواندن با مانتو سوال: نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرايط لباس نمازگزار در آن رعايت شود، اشكال ندارد ؛ هر چند نماز با چادر براى رعايت پوشش در نماز، آسان‏تر و بهتر است.…