مرور برچسب

پوشاندن زیر چانه

پوشاندن زير چانه از نامحرم

پوشاندن زير چانه از نامحرم پوشاندن زير چانه از نامحرم پوشش صورت پرسش 128. آيا زير چانه نيز بايد از نامحرم پوشانده شود؟ همه مراجع (به جز سيستانى): آرى، زير چانه جزء گردى چهره نيست و بايد در برابر نامحرم پوشانده شود. آيه اللّه  سيستانى: آن…