وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پشت سر هم

رعایت ترتیب و موالات در وضو

رعایت ترتیب و موالات در وضودر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط نهم: (1) آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد، یعنی: اول صورت و بعد…