مرور برچسب

پر درآمد

احکام یارانه مطابق نظر مراجع

احکام یارانه مطابق نظر مراجعمطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: آیا یارانه ای که دولت می دهد به مردم می دهد خمس دارد؟ پاسخ : آنچه که به عنوان یارانه نقدی به افراد داده می شود هدیه ای است از طرف نظام، اگر تا سر سال هم باقی بماند خمس ندارد،…